Fundacja Epikur Sosnowiec

Interwencja Kryzysowa

Celem interwencji kryzysowej jest podjęcie działań (w możliwie jak najszybszym czasie) mających na celu przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmowane są pojedyncze osoby i całe rodziny.

Dyżury w ramach interwencji kryzysowej organizowane są w każdy I i III poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.00 do 19.00 w Sosnowcu przy ul. Plac Kościuszki 5, piętro II, sala 201.

Na spotkania w ramach interwencji kryzysowej nie obowiązują zapisy.