Fundacja Epikur Sosnowiec

W poszukiwaniu własnej ścieżki rozwoju

SZKOLENIE DOSKONALĄCE: W poszukiwaniu własnej ścieżki rozwoju

ADRESACI:

• uczniowie klas VIII

ZAKRES TEMATYCZNY:
Szkolenie pozwala poszerzyć samoświadomość uczniów w zakresie posiadanych zasobów
i predyspozycji. Zakres tematyczny przekazywany w formie praktycznych wskazówek
i ćwiczeń obejmuje:
• proces identyfikowania i analizowania własnych umiejętności,
• rozpoznawanie własnych uzdolnień i potrzeb,
• pobudzenie motywacji niezbędnej w budowaniu własnej ścieżki rozwoju.

PRZEWIDYWANE EFEKTY SZKOLENIA:
Uczestnicy:
• zdobędą umiejętności w zakresie rozpoznawania własnych preferencji i zasobów
• dowiedzą się jak wykorzystywać posiadane zasoby w dążeniu do celu
• poznają zasadę małych kroków niezbędną do osiągnięcia zamierzonych celów

LICZBA GODZIN: (2 godziny dydaktyczne) 90 min
ODPŁATNOŚĆ: 500 zł
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE: max. 30 osób

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe