Fundacja Epikur Sosnowiec

Aktywne poszukiwanie pracy

SZKOLENIE DOSKONALĄCE: AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY

ADRESACI:

• młodzież w okresie usamodzielnienia,
• osoby wchodząca na rynek pracy,
• osoby bezrobotne,
• osoby powracające na rynek pracy po przerwie,
• wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

ZAKRES TEMATYCZNY:
Szkolenie pozwala na uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu odnalezienia się i zdobywania
pozycji na rynku pracy. Zakres tematyczny przekazywany w formie praktycznych wskazówek
i ćwiczeń obejmuje:
➢ umiejętność poszukiwania ofert pracy przy pomocy popularnych serwisów,
➢ rozmowa kwalifikacyjna/rekrutacyjna – jak należy się przygotować,
➢ curriculum vitae – zasady i praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia wizerunku
pracowniczego,
➢ umowa z pracodawcą: rodzaje, na co zwrócić uwagę
PRZEWIDYWANE EFEKTY SZKOLENIA:
Uczestnicy:
✓ zdobędą umiejętności poszukiwania pracy przy pomocy popularnych serwisów
rekrutacyjnych,
✓ poznają zasady prawidłowej prezentacji podczas rozmowy rekrutacyjnej
✓ nabędą umiejętności tworzenia CV
✓ posiądą wiedzę dotyczącą umów – ich rodzajów, zakresu
LICZBA GODZIN: 6 godzin ( 2 dni po 3h zegarowe)
ODPŁATNOŚĆ: 150zł / uczestnik lub 2500zł/ grupa 20 os.
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:
max. 20 osób

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające
udział w szkoleniu.