Fundacja Epikur Sosnowiec

TUS, Warsztaty

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) – zajęcia grupowe

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to grupowa forma pracy ukierunkowana na uczenie się efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego, radzenia sobie z codziennymi sytuacjami oraz nazywania, rozumienia i regulowania emocji. 

Trening Umiejętności Społecznych obejmuje 10 regularnych spotkań, które odbywają się raz w tygodniu. Grupa TUS jest stała, budowana z podziałem na wiek uczestników.

CELE TUS:

  • zwiększenie poczucia własnej wartości,
  • zmniejszenie poziomu lęku,
  • zwiększenie wiary we własne możliwości,
  • nabycie umiejętności pracy w grupie
  • nauka przestrzegania reguł,
  • nabycie umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych/konfliktowych,
  • budowanie poczucia bezpieczeństwa,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych emocji.

DLA KOGO TUS?

Zajęcia TUS zalecane są dla dzieci/młodzieży z trudnościami w zakresie:

– relacji z rówieśnikami
– radzenia sobie z emocjami
– adekwatnej samooceny
– postaw asertywnych
– nieśmiałości
– wycofania
– niskiej samooceny
– rozumienia relacji społecznych
– nawiązywania relacji społecznych
– przestrzegania zasad
– radzenia sobie z porażką

Cykl zajęć TUS zrealizowany zostanie dzięki projektowi „Społeczni w społeczności”.
Projekt zakłada utworzenie trzech grup treningowych zgodnie z podziałem wiekowym.
Cena cyklu: 500zł (50zł/1h)

Formularz zgłoszeniowy