Fundacja Epikur Sosnowiec

Profilaktyka stresu

 

SZKOLENIE DOSKONALĄCE: PRZYTŁACZAJĄCE PROBLEMY CZY DAJĄCE
SATYSFAKCJĘ WYZWANIA? O TECHNIKACH PROFILAKTYKI STRESU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA W UJĘCIU POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM.

ADRESACI:

• Nauczyciele
• Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

ZAKRES TEMATYCZNY:
Szkolenie pozwala na poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki radzenia sobie ze stresem
i profilaktyki stresu zawodowego. W oparciu o założenia podejścia poznawczo-behawioralnego,
na bazie doświadczeń zdobywanych przez uczestników podczas ćwiczeń praktycznych omówione
zostaną:
• proces radzenia sobie ze stresem
• strategie i style radzenia sobie ze stresem
• techniki radzenia sobie ze stresem i profilaktyki stresu zawodowego

PRZEWIDYWANE EFEKTY SZKOLENIA:
Uczestnicy:
• rozumieją przebieg procesu radzenia sobie ze stresem, a także wskazują czynniki, które
mogą na ten proces wpływać
• potrafią stosować wybrane techniki poznawczo-behawioralne w profilaktyce stresu
zawodowego
• rozpoznają swoje preferencje w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych

LICZBA GODZIN: 120 minut
ODPŁATNOŚĆ: 1600 zł
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE: max. 20 osób

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie
*w trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa