Fundacja Epikur Sosnowiec

Podstawy prawa pracy

SZKOLENIE DOSKONALĄCE: PODSTAWY PRAWA PRACY

ADRESACI:

• osoby wchodząca na rynek pracy,
• osoby bezrobotne,
• osoby powracające na rynek pracy po przerwie,
• wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

ZAKRES TEMATYCZNY:
Szkolenie pozwala na uzyskanie wiedzy z zakresu:
➢ praw przysługujących pracownikowi
➢ obowiązków pracownika wynikających z przepisów prawa pracy
➢ obowiązków pracodawcy wobec pracowników w zakresie zatrudnienia oraz
stwarzania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
➢ konstrukcji umowy o pracę: rodzaje umów, na co zwrócić uwagę
PRZEWIDYWANE EFEKTY SZKOLENIA:
Uczestnicy:
✓ zdobędą wiedzę z zakresu przepisów prawa dotyczących praw i obowiązków
pracownika,
✓ pozyskają wiedzę z zakresu określonych przepisami obowiązków pracodawcy
✓ posiądą wiedzę dotyczącą umów – rodzajów, zakresu
LICZBA GODZIN: 6 godzin ( 2 dni po 3h zegarowe)
ODPŁATNOŚĆ: 150zł / uczestnik lub 2500zł/ grupa 20 os.
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:
max. 20 osób

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające
udział w szkoleniu.