Bezpłatne zajęcia profilaktyczne dla dzieci

W okresie od lutego do czerwca prowadziliśmy bezpłatne zajęcia profilaktyczne dla dzieci w wieku 10-14 lat. Każde ze spotkań poświęcone było innej tematyce. Uczestnicy podczas zajęć dowiedzieli się jakie są formy cyberprzemocy, poznali tematykę uzależnień, uczyli się form komunikacji bez przemocy, dowiedzieli się czym jest empatia i ćwiczyli asertywne odmawianie. Informatory profilaktyczne otrzymywali również rodzice.