Fundacja Epikur Sosnowiec

Struktura organizacyjna

Zarząd Fundacji

Katarzyna Korusiewicz

Prezes Fundacji

Pedagożka, biegła sądowa, kurator rodzinny, terapeuta. Obecnie zdobywa umiejętności z zakresu terapii środowiskowej. Praca z młodymi ludźmi, szczególnie tymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym stała się głównym obiektem jej zainteresowań. Pomimo niejednego zajęcia powtarza, że robiąc to co kochasz,
nie przepracujesz ani jednego dnia.Mariusz Kotowski

Członek Zarządu

Trener TUS i zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, terapeuta dzieci i młodzieży,
negocjator. Obecnie poszerza swoje kompetencje w zakresie psychologii
i coachingu. W życiu kieruje się mottem:
weź tyle ile potrzebujesz, daj tyle ile możesz.

Ewa Bugaj

Członek Zarządu

Priorytetem jest dla niej rodzina. Jako matka stara się pogłębiać wiedzę
z zakresu rozwoju i potrzeb dziecka. Animacja i biblioterapia stały się dla niej nie tylko formą spędzania czasu wolnego, ale również obiektem zainteresowań pod kątem możliwości stymulowania dzieci.

Koordynatorzy edukacyjni

Paulina Cieśla

Specjalistka z zakresu zarządzania sprzedażą. Wieloletnie doświadczenie
w sprzedaży opiera nie tylko na analitycznym myśleniu, ale i budowaniu jakościowych relacji z klientem, toteż szczególną uwagę przykłada do rozwoju umiejętności z zakresu komunikacji. Nieustannie podnosi swoje kompetencje
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedaży i marketingu. Prywatnie – pasjonatka ludzi, miłośniczka kotów.

Olga Stefaniak

Specjalista z zakresu: kadr, płac, zarządzania i BHP. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sferach:
administracji publicznej, branży produkcyjnej oraz świadcząc usługi dla klienta zewnętrznego. Stale podnosząca swoje kompetencje, kierująca się w swoim życiu słowami J.W. Goethe: kto nie idzie do przodu, ten się cofa.

 

Marzena Szymków-Gac

Terapeutka Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy, SFBT) w trakcie przygotowania do uzyskania certyfikatu. W pracy terapeutycznej korzysta również z dorobku tradycji poznawczo-behawioralnej i koncepcji budowania dialogu w modelu Porozumienia Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC).
Członkini PSTTSR (Polskiego
Stowarzyszenia Terapeutów TSR), mediatorka, wykładowczyni akademicka.

Sylwia Jagieła

Psycholożka i terapeutka EEG-Biofeedback. Pracuje głównie z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi zmagającymi się z: lękiem, depresją, stresem, zaburzeniami zachowania oraz trudnościami w koncentracji i w nauce. Ponadto w pracy zajmuje się także pomocą rodzinom w kryzysie 
emocjonalnym. Prywatnie kocha flamenco i grę na gitarze.

Agata Chałada

Psycholożka. Na co dzień pracuje
z dziećmi w wieku przedszkolnym
i szkolnym w zakresach radzenia
sobie z emocjami i stresem. Tematami jej zainteresowań są budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i tworzenia pozytywnego obrazu siebie. W pracy wyróżnia ją zaangażowanie i empatia,
podąża za potrzebami małych pacjentów
i skupia się na budowaniu z nimi przyjaznych relacji.

Marta Gocek
Marta Gocek

 

Psycholożka, biegła sądowa, doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradnictwie psychologicznym dla dzieci i młodzieży doświadczających problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych. Prowadziła warsztaty rozwijające kompetencje miękkie w szkołach oraz aresztach śledczych. Praca z dziećmi i młodzieżą stanowi główny obszar jej zainteresowania i niewyczerpane źródło dowodów na to, jak wspaniałymi są istotam.

Koordynatorzy medialni

Izabela Sypniewska

Fotografia to jej pasja i sposób na realizację siebie. W kadrze pragnie uchwycić ludzkie emocje i codzienne chwile, które uważa za niepowtarzalne. Podąża za słowami: robiąc coś z pasją nie oczekuj zapłaty, a doceń każdy uśmiech otrzymany za kawałek siebie, który dajesz ludziom.

Klaudia Teichmann